ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Crypsinus sp.
เป็นเฟินอิงอาศัย ไม่ทราบที่มาแน่ชัด ต้นนี้มาจากประเทศญี่ปุ่น ลักษณะเหง้าเลื้อยมีขนสีน้ำตาลแก่ หรือดำปกคลุม ก้านใบสีเขียวยาวประมาณ 10 ซ.ม. ลักษณะใบเดี่ยวสีเขียวอมเหลือง ยาวประมาณ 10 ซ.ม. กว้าง 5 ซ.ม. เส้นใบสีดำเป็นร่างแห อับสปอร์เกิดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. เรียงเป็นแถวด้านหลังใบ