ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Crypsinus hirsutus
เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามต้นไม้ และโขดหินที่ชื้นมีมอสปกคลุม พบเห็นได้ทั่วไปในป่าดงดิบ ลักษณะเหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3-0.5 ซ.ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ก้านใบสีน้ำตาลอ่อน หรือดำ ยาว 5-15 ซ.ม. ใบมี 1คู่ อับสปอร์เกิดค่อนไปทางปลายใบเป็นวงกลมเล็กๆ เรียงเป็นแถวขนานกับเส้นใบด้านใบ เฟินชนิดนี้ปลูกเลี้ยงได้ค่อนข้างยาก