ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Crypsinus rhynchophyllus
เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามต้นไม้ และโขดหินที่ชื้นมีมอสปกคลุม พบเห็นได้ทั่วไปในป่าดงดิบที่มีความชื้นสูง ลักษณะเหง้าเลื้อยที่ปลายเหง้ามีขนสีขาวปกคลุมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.35 ซ.ม. มีขนสีทองปกคลุม ก้านสีเขียวยาวประมาณ 5-8 ซ.ม. ลักษณะใบเป็นแบบ entire อับสปอร์เป็นวงกลม เรียงเป็นแถวขนานกับเส้นใบด้านใบตั้งแต่กลางใบจนถึงปลายใบ เฟินชนิดนี้ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากนัก