ชื่อไทย :

เฟินอีแปะ เกล็ดนาคราช

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drymoglossum piloselloides
 
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย พบตามต้นไม้ในป่าดงดิบทั่วไป เหง้ามีขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง 1 มม. เลื้อยตามต้นไม้ ใบปกติรูปร่างกลม อวบน้ำ ขนาดประมาณ 1 ซม. ปลายเหง้าเป็นสีขาว มีขนสีน้ำตาลขึ้นเป็นจุดๆ ไม่เกิดสปอร์ ใบอีกแบบเป็นใบที่เกิดสปอร์ รูปร่างทรงกระบอก อัปสปอร์เกิดบริเวณรอบขอบใบ ยกเว้นที่โคนใบ ลักษณะคล้ายตัวยู ปลูกเลี้ยงไม่ยาก โดยให้พันกับต้นไม้ หรือตอไม้สวยงามดี