ชื่อไทย :

เฟินกระแตไต่ไม้ปาปัวนิวกินี

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria sp
มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศปาปัวนิวกินี ลักษณะปลายเหง้ามีขนสีทองปกคลุม ใบมี 2 ประเภท ใบ fertile front เล็กว่าเฟินกระแตไต่ไม้ที่เห็นกันทั่วไป ใบส่วนที่ติดกันก้านลักษณะเว้าเข้าหากันเล็กน้อย ลักษณะในที่ห่อหุ้มเหง้าค่อนข้างเล็ก อับสปอร์เกิดเป็นจุดทั่วหลังใบ