ชื่อไทย :

เฟินกระแตไต่ไม้ใบเล็ก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria bonii
พบได้ทั่วไปในป่าทุกประเภทของประเทศไทย ลักษณะปลายเหง้ามีขนสีขาวปกคลุม ใบมี 2 ประเภท ใบ fertile front เล็กว่าเฟินกระแตไต่ไม้ที่เห็นกันทั่วไป ใบส่วนที่ติดกันก้านลักษณะเว้าเข้าหากันเล็กน้อย ลักษณะในที่ห่อหุ้มเหง้าค่อนข้างเล็ก ขอบใบไม่มีรอยหยักลึกเท่ากับเฟินกระแตไต่ไม้ใบใหญ่ อับสปอร์เกิดเป็นจุดทั่วหลังใบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากให้เกาะตอไม้ หรือต้นไม้ จะสวยงามมาก