ชื่อไทย :

เฟินกระแตไต่ไม้ฟลอริดา

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria rigidula var white
กระแตไต่ไม้ต้นนี้ที่ใบของใบหุ้มเหง้าและในที่เกิดสปอร์มีความหยักเหมือนฟันเลื่อย ก้านใบยาวได้ถึง 1 เมตร ส่วนใบยาวประมาณ 10-20 ซ.ม. ส่วนเหว้าของใบลึกจนถึงก้านใบ อับสปอร์ที่เกิดหลังใบลักษณะเป็นขีด ยาวประมาณ 2-3 ม.ม. ลักษณะเหง้ามีขนสีทองปกคลุมเล็กน้อย เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 ซ.ม. เฟินต้นนี้นำเข้ามาจากฟลอริดา