ชื่อไทย :

เฟินกระแตไต่ไม้ กลายพันธุ์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
ลักษณะคล้ายกับเฟินกระแตไต่ไม้ทุกอย่าง ต่างกันตรงที่ว่ากระแตไต่ไม้ต้นนี้มีใบที่เกิดสปอร์ที่ค่อนข้างเล็ก กว่าที่เห็นกันทั่วไปก้านใบยาวได้ถึง 1 เมตร ส่วนใบยาวประมาณ 10-20 ซ.ม. ส่วนเหว้าของใบลึกจนถึงก้านใบ อับสปอร์ที่เกิดด้านหลังใบเป็นขีดกว้างประมาณ 1 ม.ม. ยาว 2-3 ม.ม. ลักษณะเหง้าเหมือนกับกระแตไต่ไม้ทั่วๆ ไป