ชื่อไทย :

เฟินกระแตไต่ไม้ ภาคเหนือ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
ลักษณะคล้ายกับเฟินกระแตไต่ไม้ทุกอย่าง ต่างกันตรงที่ว่ากระแตไต่ไม้ต้นนี้มีใบที่เกิดสปอร์งองุ้ม มีความหนาและใหญ่ กว่าที่เห็นกันทั่วไปก้านใบยาวได้ถึง 0.5 เมตร ส่วนใบยาวประมาณ 10-30 ซ.ม. ส่วนเหว้าของใบลึกจนถึงก้านใบ เหง้าสีดำ มีขนสีทองขึ้นห่างๆ