ชื่อไทย :

เฟินกระแตไต่ไม้

ชื่อสามัญ :

Oak-leaf Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria quercifolia
พบกระจายพันธ์ในป่าทั่วทุกภาคของประเทศไทย จัดเป็นเฟินอิงอาศัย เกาะตามต้นไม้ และโขดหิน เหง้ามีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบมี 2 แบบ แบบแรกลักษณะเหมือนใบโอ็คห่อหุ้มเหง้า ไม่มีก้านใบ และไม่สร้างสปอร์ แบบที่สองใบแฉก มีหลายแฉก เกิดสปอร์เป็นแถวแนวข้างใบปลูกเลี้ยงได้ง่าย อาจปลูกในกระถางไม้ หรือให้เกาะตอไม้ก็ได้