ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria parishii
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดงดิบ ป่าสน มีไอน้ำชุ่มฉ่ำอยู่เกือบตลอดเวลา ในช่วงหน้าฝน และหนาว ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 600- 1,000 เมตร พบได้ในป่าทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกของไทย ลักษณะเหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ก้านใบย่าวประมาณ 5 ซ.ม. ใบเหมือนกับใบที่เกิดสปอร์ชองเฟินกระแตไต่ไม้ แต่ขนาดเล็กกว่า ยาวประมาณ 10 - 15 ซ.ม. กว้าง 4 - 8 ซ.ม. อับสปอร์เป็นวงกลม เรรีงเป็นระเบียบ ขนานไปกับเส้นใบทั้งสองด้าน เท่าที่สังเกตเฟินชนิดนี้พักตัวในหน้าแล้ง