ชื่อไทย :

เฟินกระปรอกเล็ก

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Drynaria rigidul
พบได้ทั่วไปในป่าทุกประเภทของประเทศไทย ลักษณะเหมือนกับเฟินกระแตไต่ไม้ทุกประการต่างกันตรงที่ใบซึ่งมีลักษณะเล็กเป็นริ้ว ในฤดูแล้งจะทิ้งใบ ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยากให้เกาะตอไม้จะสวยงามมาก