ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lepisorus suolopendrium
เป็นเฟินอิงอาศัย พบเห็นได้ตามป่าดิบชื้น หรือดิบที่อยู่ตามหุบเขาระดับต่ำ ขึ้นอยู่ตามโขดหิน-ต้นไม้ที่มีความชื้นสูง ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 ม.ม. มีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ใบยาวเรียว ความยาวประมาณ 10 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นจุดเรียงเป็นระเบียบค่อนข้างไปทางปลายใบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. ปลูกเลี้ยงได้ค่อนข้างยาก ใช้เครื่องปลูกเป็นพวกกระเช้าสีดา หรือกาบมะพร้าวสับ