ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Lepisorus sp.
 
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ตามป่าดงดิบชื้นทางภาคเหนือที่ระดับความสูงประมาณ 600-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ขึ้นตามต้นไม้ และโขดหินที่มีความชื้น เหง้าเลื้อยสีเขียวมีขนสีน้ำตาลปกคลุมลักษณะใบหนาอวบน้ำ รูปใบลักษณะอ้วน ยาวปรระมาณ 5-8 ซ.ม. กว้าง 3-5 ซ.ม. อับสปอร์เป็นวงกลม เส้นผ่าสูนย์กลาง 2 ม.ม. เกิดลึกไปในเนื้อใบ เรียงแนวยาวตามของใบ มองจากหน้าใบจะเห็นเป็นวงกลมบางๆ ชัดเจน