ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Leptochilus minor fee
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ตามป่าดงดิบชื้นทางภาคตะวันออก หรือทางภาคใต้ของไทย ชอบขึ้นอยู่ตามหินริมน้ำ ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-3 ม.ม. ลักษณะใบค่อนข้างบางมองเห็นเส้นใบได้ชัดเจน ใบเป็นแบบเดี่ยวยาว หรือเป็นพู 2-3 พู ยาวประมาณ 5-15 ซ.ม. กว้าง 3-8 ซ.ม. สปอร์เกิดเรียงเป็นจุดใต้ใบ ปลูกเลี้ยงใบบ้านเราค่อนข้างยาก เพราะต้องการความชื้นสูง