ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorium membranaceum
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าดงดิบ ทางภาคเหนือของไทย ขึ้นตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นใต้ร่มเงาของต้นไม้ ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-10 ม.ม. ใบยาว 10-20 ซ.ม. มีลายเส้นของใบเห็นได้ชัดเจนเหมือนหนังงู ก้านใบที่เกิดสปอร์ยาวประมาณ 20-30 ซ.ม. ใบที่เกิดสปอร์ค่อนข้างเล็กกว่าใบปกติ สปอร์ กว้างประมาณ 3-5 ซ.ม. ยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. อับสปอร์เเกิดตามแนวขวางของใบ