ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum
เป็นเฟินอิงอาศัย ตามข้อมูลที่ได้รับมาว่าเป็นเฟินที่พบทางใต้ ลักษณะเหง้าเลื้อยมีขนสีน่ำตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 ม.ม. ลักษณะใบกลมป้อม ยาวประมาณ 5-12 ซ.ม. กว้าง 4-8 ซ.ม. เส้นของเส้นใบเป็นร่างเห็นได้ชัดเจน สปอร์เกิดไม่เป็นระเบียบค่อยไปทางปลายใบ