ชื่อไทย :

เฟินแววปีกแมลงทับสยาม

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum siamensis boogerd
เฟินชนิดนี้คาดว่าจะเป็นเฟินพันธุ์ใหม่ของโลก พบกระจายพันธุ์ในป่าดงดิบทางภาคใต้ตอนล่างแถบชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามผาหิน ต้นไม้ที่มีความชื้น หรือชายผ้าสีดา ลำต้นเป็นเหง้าเล็ก ๆ มีก้านใบยาว3-5 ซ.ม.ใบเป็นใบเดี่ยว ไม่แข็งอวบน้ำเหมือนกับเฟินแววแมลงทับ ด้านของบนใบสีเขียวเหลือบน้ำเงิน คล้ายลักษณะของปีกแมลงทับ ถ้าปลูกในที่ร่มครึ้มจะมีสีสวยงามมาก วิธีการปลูกใช้อิฐมอญทุบ ผสมกาบมะพร้าว หรือใบไม้ผุ