ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum pteropus
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ในป่าที่ค่อนข้างร่มครึ้ม ขึ้นตามต้นไมหรือโขดหินที่มีความชื้นใต้ร่มเงาของต้นไม้ หรือบริเวณลำธาร ลักษณะเหง้าเลื้อยค่อนข้างแบน สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ม.ม. ใบเรียว ยาว 5-7 ซ.ม. มีลายเส้นของใบเหมือนหนังงู สปอร์เกิดทั่วไปด้านหลังใบ กระจายพันธุ์ในภาคเหนือ ตะวะนตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ