ชื่อไทย :

เฟินแววแมลงทับ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum thailandicum
พบกระจายพันธุ์ในป่าดงดิบทางภาคใต้ และภาคตะวันออกของไทย เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามผาหิน บางครั้งพบที่รากของเฟินข้าหลวง หรือชายผ้าสีดา ลำต้นเป็นเหง้าเล็ก ๆ ใบเป็นใบเดี่ยว แข็งอวบน้ำ ด้านของบนใบสีเขียวเหลือบน้ำเงิน คล้ายลักษณะของปีกแมลงทับ ถ้าปลูกในที่ร่มครึ้มจะมีสีสวยงามมาก วิธีการปลูกใช้อิฐมอญทุบ ผสมกาบมะพร้าว หรือใบไม้ผุ