ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorium Whiteheadii
เป็นเฟินที่จัดว่าเป็นชนิดใหม่ของโลก พบที่ Bukit Tingii ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตรา ลักษณะใบเป็นรูปหอกเหมือนกับเฟินแววแมลงทับพันธ์ใหม่ แต่จะยาว-ใหญ่ และหนากว่า ความยาวประมาณ 6-10 นิ้ว กว่า 1-3 นิ้ว เส้นของใบมีสีขาว หรือเหลืองอ่อนๆ เห็นได้ชัดเจน อับสปอร์เกิดกระจายทั่วใบ ลักษณะเหง้าสีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลาง2-4 มม.