สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เขากวางแคระใบบิด

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum cv. Twisted Dwarf
ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นๆ สีเขียวมีขนสีดำปกคลุม ใบบิดเป็นเกลียว ความสูงประมาณ 5-6 นิ้ว ความกว้างของใบปนะมาณ 3 ซ.ม. อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ