สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เฟินเขากวางแคระ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Polypodium polycarpan
พบทั่วไปในเขตร้อน จัดเป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเป็นใบเดี่ยวค่อนข้างหนาสีเขียวอมเหลือง ปลายใบเป็นรอยหยักเป็นแฉก การปลูกควรใช้ดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูง และควรอยู่ในที่มีความชื้นสูง