สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เมอร์เมตเทล (ป่าไทย)

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum mermetial

เป็นเฟินอิงอาศัย เหง้าเลื้อยสีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. มีขนสีดำปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว สีของใบเป็นสีเขียวอ่อน ยาวได้ 80 ซ.ม. กว้าง 5-7 ซ.ม. ส่วนค่อนข้างปลายใบแตกแฉกใหญได้หลายแฉก จากนั้นแตกเป็นฝอยมากมาย ปลายใบออกแฉกเป็นฝอยและเห็นเส้นใบสีดำชัดเจน อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบหลังใบ

ปลูกเลี้ยงได้ไม่ยาก ใช้เครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับ ผมใบไม้ผุเล็กน้อย เป็นเฟินที่ชอบแสงค่อนข้างมาก

เฟินชนิดนี้พบที่ป่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ไม่แน่ใจว่าเป็นเฟินกลายพันธุ์ หรือมีลักษณะเฉพาะแบบนี้