สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum cv

เป็นเฟินอิงอาศัย เป็นเฟินจากประเทศอินโดนีเซีย ไม่แน่ว่าเป็นลูกผสมหรือกลายพันธุ์ ลักษณะเหง้าเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม. สีเขียวมีขนสีดำปกคลุม บางๆ ใบแข็ง หนา เป็นใบเดี่ยว โคนใบเล็ก เรียวไปกว้างที่กลางและปลายใบ ขอบใบหยักและมีจีบรอบใบ ยาวประมาณ 30-50 ซ.ม. กว่าง เฉลี่ย 2-3 ซ.ม. อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ

ปลูกเลี้ยงไม่อยาก ใช้เครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับ