สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

ไมโครซอรั่มใบจีบ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum cv.
ไม่ทราบที่มาที่ชัดเจน ลักษณะเหง้าสีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซ.ม. มีขนสีดำปกคลุม ลักษณะใบสีเขียวเข้ม ยาวเรียว กว้าง 5-8 ซ.ม. ยาว 1-1.5 เมตร ขอบใบมีลักษณะเป็นจีบเหมือนรอยพับตลอดความยาวของใบ อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ ตั้งแต่กลางใบจนถึงปลายใบ