สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum cv.
เป็นเฟินกลายพันธุ์ ไม่ทราบที่มาที่ชัดเจน ลักษณะเหง้าสีเขียวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม. มีขนสีดำปกคลุม ลักษณะใบยาวเรียว เส้นก้านใบสีดำ ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบกว้างประมาณ 1-1.5 ซ.ม. ยาว ได้ถึง 1 ฟุต อับสปอร์เกิดเป็นจุดทั่วหลังใบ