สกุล Microsorum punctatum
   
ripple

ชื่อไทย :

เฟินตาข่ายใบคลื่น

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum ripple
เป็นเฟินอิงอาศัย เป็นเฟินกลายพันธุ์จากการเพาะสปอร์ของคุณประกาศิต บุตะกุล ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียว มีขนสีดำปกคลุมที่ปลายเหง้า เส้นผ่าศูนย์กลางของเหง้าประมาณ 4-5 ม.ม. ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว เห็นลายเส้นใบได้ชัดเจน ใบยาวประมาณ 30-60- ซ.ม. กว้างประมาณ 5-8 ซ.ม. ขอบใบเป็นหยักเป็นลอน อับสปอร์เกิดไม่เป็นระเบียบทั่วหลังใบ การปลูกเลี้ยงใบกาบมะพร้าวเป็นเครื่องปลูก แสงประมาณ 60%