สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เฟินตาข่าย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum sp.
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเหง้าเลื้อย สีเขียว ครึ่งวงกลม มีขนสีน้ำตาลแก่หรือดำปกคลุม เกาะอยู่ตามต้นไม้ และโขดหินที่มีความชื้น ใบเป็นใบเดี่ยว ลายเส้นใบเห็นได้ชัดเจน เหมือนตาข่าย อับปสอร์ไม่เป็นระเบียบทั่วหลังใบ เฟินชนิดนี้พบได้ตามป่าดงดิบทางภาคใต้ของไทย