สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เฟินตาข่าย เฟินลายงูเหลือม

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum musifolium
เป็นเฟินอิงอาศัย เกาะอยูตามต้นไม้ ลักษระเหง้าเลื้อยสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซ.ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปร่างคล้ายดาบ แข็งเป็นมัน มีลายคล้ายร่างแห ยาวประมาณ 50-100 ซ.ม. กว้าง 5-15 ซ.ม. อับสปอร์เกิดเป็นจุดทั่วหลังใบ ปลกูเลี้ยงได้ไม่ยาก ใช้เครื่องปลูกเป็นกาบมัพร้ามสับ เป็นเฟินที่ชอบแสงมาก