สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Polypodium mutant
เป็นเฟินอิงอาศัย เกาะอยูตามต้นไม้มีถิ่นกำเนิดไม่แน่ชัดบางคนบอกว่าฟิลิปปินส์ บ้างบอกว่าแอริกา ลักษณะใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว มีแฉกที่ขอบใบและงองุ้มลงมาตลอดทั้งใบ ยาวประมาณ 50-100 ซ.ม. เหง้ามีเขียวมีขนสีดำปกคลุมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซ.ม.