สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum

เป็นเฟินอิงอาศัย กลายพันธ์มาจาก เฟินหางนกหว้า เหง้าเลื้อยสีเขียว มีขนสีดำปกคลุม ใบเป็นลอนคลื่นสีเขียวเข้ม ยาวได้ถึง 2 เมตร กว้าง 5-8 ซ.ม. อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบหลังใบ

ปลูกเลี้ยงไม่ยาก เครื่องปลูกใช้กาบมะพร้าวสับ ถ้าอยู่ในที่มีแสงมาก ใบจะตั้งตรง