สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

ลายงู

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามต้นไม้และโขดหินที่มีความชื้นในพบที่ประเทศฟิลิปปินส์ เหง้าเลื้อยสีเขียว มีขนสีดำปกคลุม ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว สีของใบเป็นสีเขียวอ่อน ลายของเล้นใบเป็นสีเขียวเข็ม ทำให้มองเห็นเป็นตาข่าย หรือลายงู ใบกว้าง 3-5 ซ.ม. ยาว 15-30 ซ.ม. อับสปอร์เกิด