สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เขากวางปลายบิด

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum cv. Twisted Tips
เป็นเฟินที่กลายพันธุ์จากฟิลิปปินส์ ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นๆ สีเขียวมีขนสีดำปกคลุม ปลายใบบิดเป็นเกลียว และมีลายสีเหลืองค่อนไปทางปลายใบ ความสูงประมาณ 30-50 ซ.ม. ความกว้างของใบปนะมาณ 5-8 ซ.ม. อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ