สกุล Microsorum punctatum
   

ชื่อไทย :

เขากวางหนวดมังกรแคระ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Microsorum punctatum cv. Dragon Whiskers
ลักษณะเหง้าเลื้อยสั้นๆ สีเขียวมีขนสีดำปกคลุม ความสูงของใบประมาณ 5-6 นิ้ว ใบเป็นแฉกยาวเรียวเล็กความกว้างของใบประมาณ 10 ซ.ม. เป็นแฟินที่กลายพันธุ์มาจากเฟินเขากลวงหนวดมังกร อับสปอร์เกิดทั่วหลังใบ