ชื่อไทย :

เฟินบูลใบริ้ว กลายพันธุ์

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phlepodium aureum ekstrand sp.

ลักษณะเหง้ามีขนสีทองปกคลุม ขนที่ปลายเหง้าเริ่มแรกจะเป็นสีขาว ก้านใบยาวได้ถึง 80 ซ.ม. ใบเป็นแบบใบประกอบขนนกชั้นเดียว ลักษณะใบแตกเป็นแฉก และละเอียดมากที่ปลายใบ สีของใบถ้าเลี้ยงในที่ร่มคลึ้มจะเป็นสีน้ำเงินมากกว่าเฟินบูลใบริ้วที่เพบเห็นกันทั่วไป อับสปอร์เกิดเป็นจุดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. ทั่วหลังใบ

เฟินต้นนี้เกิดเองในโรงเรื่อนที่อุ้มผาง