ชื่อไทย :

เฟินบูลใบฝอย

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phlepodium
เป็นเฟินจากประเทศอินโดนีเซีย ลักษณะเหง้าสีเขียวเหลือบขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ .05 ซ.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ก้านสีน้ำตาลอมเขียวใบยาวประมาณ 10 ซ.ม. ส่วนของใบยาวประมาณ 20 ซ.ม. กว้างประมาณ 20 ซ.ม. ใบสีเขียวเข้มเหลือบขาว ปลายใบแตกเป็นฝอย อับสปอร์เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. เกิดเรียงตามแนวยาวของใบ