ชื่อไทย :

เฟินบูลเยอรมัน

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phlepodium sp.
เป็นเฟินอิงอาศัย ไม่ทราบแหล่งที่มา ลักษณะเหง้ามีขนสีทองปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-5 ซ.ม. ก้านใบยาวได้ถึง 10-20 ซ.ม. ยาว 10-15 ซ.ม. กว้างประมาณ 5-10 ซ.ม. สีของใบเหลือบน้ำเงินสวยงาม อับสปอร์เกิดเป็นจุดกลม เรียงเป็นคู่ขนานกันไปกับเส้นกลางใบเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 ม.ม. ในขณะที่ยังไม่แก่จัดมีสีเหลืองสวยงาม