ชื่อไทย :

เฟินเน็คไท

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Phlepodium aureum
เป็นเฟินอิงอาศัยพบตามป่าดงดิบชื้นทางภาคใต้ ขึ้นตามต้นไม้ ที่ มีความชื้น ลักษณะเลื้อยเหง้าสีเขียว มีขนสีน้ำตาบปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ .05 ซ.ม. ลักษณะใบดูคล้ายเฟินใบมะขาม ก้านใบยาวได้ถึง 1.5 เมตร อับสปอร์เป็นวงกลม เรียงเป็นระเบียบตามเส้นใบ