ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Photinopteris acuminata
เป็นเฟินอิงอาศัยพบได้ในป่าดงดิบที่มีแสงสว่างน้อย ขึ้นตามต้นไม้หรือโขดหินที่มีมอสเกาะซึ่งให้ความชื้นสูง ลักษณะก้านยาว 30 - 50 ซ.ม. สีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม ลักษณะใบเหมือนพืชในเลี้ยงเดี่ยว กว้าง 5-10 ซ.ม. ยาว 15-20 ซ.ม. ในหนึ่งก้านมีใบได้ 5-5 คู่ ใบที่เกิดสปอร์จะเล็กและยาวได้ถึง 1 ฟุต ขดเป็นเกลียว ลักษณะเหง้าสีเขียว ที่ผิวของเหง้ามีสีขาวเคลือบและมีขนสีน้ำตาลแก่ปกคลุม เป็นเหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 ซ.ม. เฟินชนิดนี้พบได้ทางเขาใหญ่ ตราด และภาคใต้ตอนล่าง