1 I 2

เป็น P.hilii cv. อีกชนิด ใบ fertile frond แคบเรียว ใบส่วนที่แตกแฉกไม่แผ่กว้าง ส่วนเว้าที่ปลายใบไม่ลึกเหมือนกับอีกชนิดหนึ่ง ใบ shields frond ตั้งขึ้นเป็นมงกุฎ

Diversifolium ใบหยักตื่น

ใบ shields frond ตั้งขึ้นเป็นมงกุฎ ใบ fertile frond แคบเรียว ใบส่วนที่แตกแฉกไม่แผ่กว้าง ส่วนเว้าที่ปลายใบค่อนข้างลึก

Diversifolium ใบหยักลึก

ใบ shields frond ตั้งขึ้นเป็นมงกุฎ ใบ fertile frond มีขนสีขาวปกคลุม ใบแคบตั้งตรง ปลายใบแผ่กว้าง แตกแฉกค่อนข้างเป็นระเบียบ แต่ส่วนเหว้าไม่เป็นร่องลึกเหมือน Diversifolium ลักษณะคล้ายนิ้วมือ

Hula hand

ตั้งชื่อตาม Dr.Drummond ใบ fertile frond ค่อนข้างหนา แข็ง ตั้งตรง ยาวกว่า P.hillii ใบ shields frond คลุมเป็นวงกลมไม่เป็นมงกุฎ

Drummond


ชนิดนี้ถือว่าเป็นพันธุ์ดั้งเดิมตามตำราของ Poy vail พบบนต้นปาล์มในประเทศปานามา ลักษณะใบ fertile frond เล็ก หยักลึก ตั้งตรง

Panama (original)

เป็นอีกชนิดของ P.hillii ลักษณะใบ shields frond เหมือน P.hillii ใบ fertile frond ตั้งตรงและงอลง สีของใบเลือบขาวแต่ไม่มากนัก ปลายใบเป็นริ้ว รอยหยักลึกบ้างตื้นบาง

ปานามา

ไม่แน่ในที่มา แต่เข้าใจว่ากลายพันธุ์มาจากปานามา มีใบ fertile frond ตั้งตรงแล้วงอลง ใบหนา และแข็ง มีสีขาวเหลือบเล็กน้อย มองเห็นเส้นในที่นูนขึ้นมาได้ชัดเจน ปลายใบแผ่กว้างมาก เป็นรอยหยักค่อนหลายรอย แต่ไม่ลึก

ปานามาปลายแฉก

 

Mr.Charles Lewis Cass ผสมพันธุ์ไว้นับ 10 ชนิด นี่เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป็นลูกผสมที่พี่แกทำไว้ ลักษณะใบ fertile front มีความกว้างตั้งแต่โคนใบ ทำให้ดูเหมือนรูปสามเหลี่ยม .ใบที่เป็นแฉกค่อนข้างแหลม ลักษณะเส้นในดูคล้าย P.veitchii

Cass


Cass ropa

เป็นอีกชนิดหนึ่งของ Mr.Charles Lewis Cass ลักษณะใบ shieds front เป็นมงกุฏ แต่ไม่สูงและมีรอยหยักลึกมากนัก ใบ fertile front ตั้งตรงมีขนสีขาวปกคลุมเล็กน้อย ถ้าเลี้ยงให้ได้ฟอร์มแฉกจะค่อนข้างยาว

 

เป็นลูกผสมของนาย Steve talnadge ลักษณะใบ fertile front สั้นตั้งตรง ค่อนข้างกว้าง ส่วนเว้าที่ปลายใบไม่ลึกมากนัก ที่ใบมีขนสีขาวปกคลุม

Blue boy

เป็นลูกผสมของนาย Rodert Oman ลักษณะใบ fertile frond มีลักษณะทิ้งลง และแผ่กว้างที่ส่วนปลาย เป็นลักษณะรูปร่างของ 3 เหลี่ยม แต่ไม่อ่อนช้อย ออกแแตกแฉกได้ 2 ครั้ง แฉกที่ปลายส่วนใหญ่จะออก 3 แฉก

Longwood Gardens

เป็น ลูกผสมระหว่าง P.veitchii กับ P.wilinckii โดย V.Lemoine และ Son Nersery ในเมือง Nancy ประเทศฝรั่งเศส ปี ค.ศ.1924 กลายพันธุ์ sheilds frond มีสีขาวมีขนสีขาวค่อนข้างมากข้างมาก ใบ fertile frond ลักษณะชี้ไปด้านหน้าโค้งลงเล็กน้อย มีขนสีขาวเหลือบค่อนข้างมาก

P. veitchii cv.Lemonii


Paul Webber

ต้นนี้ใบ fertile front สูงยาวมากได้ถึง 1 เมตร ใบเล็กเรียว ตั้งตรง แล้วไปหักงอตรงรอยเว้าของใบ ใบด้านบนแผ่กว้าง ร่องเว้าค่อนข้างลึก ใบมีขนสีขาวปกคลุม

 

Mulford

Micky rainbow

ใบ fertile frond เรียวเล็ก ยาว มีขนสีขาวเหลือบบางๆ ลักษณะตั้งขึ้นแล้วหักงอลง และกางออกค่อนข้างกว้าง ร่องใบค่อนข้างลึก ใบ shields frond ตั้งขึ้นเป็นมงกุฎ


เป็นลูกผสมของ P.elaphantotis กับ P.stemaria

ข้อสังเกตุง่ายๆ ใบกาบของ P.stemaria stadard form มีขนสีขาวปกคลุม ด้านบนมีรอยหยัก และไม่มีความหนาเท่ากับ P.elephantotis และ P.elephantotis ใบกาบไม่มีรอยหยักด้านบน
ส่วนของใบชาย P.elephantotis เป็นลักษณะโค้งมน ไม่มีรอยหยัก ส่วน P.stemaria stadard form ใบชายออกแฉก 2 แฉก ค่อนข้างยาว

P.elemaria ได้ส่วนเด่นของใบกาบมาจาก P.stemaria stadard form ได้ใบชายของ P.stemaria stadard form และ P.elephantotis ผสมกันคือใบชายกว้างและเว้าเข้ามา เปรียบเทียบได้กับรูปหัวใจเมื่อได้ฟอร์มจริงๆ ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน

Elemaria

P.Talnadge เป็นเฟินลูกผสมและกลายพันธุ์ที่ออกมาหลากมาย ที่เห็นในรูปก็เป็นอีกชนิดหนึ่ง ลักษณใบกาบเป็นมงกุฏ ใบชายค่อนข้างหนา กว้าง ตั้งขึ้น และโน้มลงมา สีเขียวเข้มเป็นมัน ผิวของใบเป็นคลื่น ใบชายออกแฉกได้ 2 ครั้ง ใบ

Talnadge

P.Stemaria cv. Hawks

หรือ P.Stemaria var.laurentii

เป็นเฟินที่เกิดใน Hawks Nursery ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอเนีย ในปี ค.ศ.1964

ลักษณะใบ shields front คล้ายกับ P.elephantotis สีเขียวอ่อน มีลักษณะไม่มีร่องเว้าลึกมากนัก เห็นสันนูนจากเส้นใบชัดเจน ลักษณะใบ fertile front สีเขียวอ่อน ใบที่ยังไม่โตเต็มที่มีขนสีขาวปกคลุม เมื่อโตเต็มที่ก็จะหายไป กลายเป็นใบเขียวเป็นมัน ลักษณะใบใบที่ออกจากเหง้าพรุ่งตรงและหักงอลงมา รูปรงของใบกว้าง ออกแฉกสองแฉกใหญ่ และที่ปลายใบออกแฉกได้อีกหลายแฉกลักษณะเป็นริ้วๆ


ลักษณะเส้นใบเหมือนกับ P veitchii ต่างกันตรงที่ใบ fertile frond เล็ก ตั้งตรง และปลายหักงอลง อีกทั้งมีใบมีขนสีขาวปกคลุมใบ shields frond ตั้งขึ้นเป็นมงกุฎ

Veitchii จากฝรั่งเศส

ลักษณะใบ fertile front มีขนสีขาวเหมือนหิมะปกคลุม หนาหนา แข็งรูปทรงตั้งขึ้น เส้นใบเหมือน P.veitchii

 

Veitchii silver frond

ลักษณะโดยทั่วไปหมือนกับ P. veitchii ทุกประการ ต่างกันตรงที่ใบ fertile frond หนากว่ามากๆ

Veitchii sp.


Payton

เป็น P.wilinckii c.v. อีกชนิดหนึ่ง ใบ shields front มีขนสีขาวปกคลุม ตั้งขึ้นและหักงอลงมา ใบส่วนที่หักลงมาค่อนข้างยาว ในหนึ่งใบออกแฉกได้ประมาณ 3 ครั้ง สปอร์เกิดที่ปลายใบ

P.J.

ลักษณะใบ shields front กว้าง และรูปทรงโดยรวมค่อนข้างกว้างที่ปลายใบ ตั้งตรงและหักงอลงมา มีเส้นใบที่นูนขึ้นเล็กน้อย สปอร์เกิดที่ปลายใบ

Muai

 

ใบ shields front ตั้งขึ้น ยาว เล็กเรียว ร่องใบค่อนข้างลึก ใบด้านหน้าสีเขียวเข้ม สปอร์เกิดที่ปลายใบ


Bahia

Catum

ลักษณะใบ shields front ตั้งตรง .ใบแผ่กว้าง โค้งงอที่ปลายใบเล็กน้อย ส่วนเว้าของใบค่อนข้างลึก ใบเป็นมัน โคนใบมีก้านใบนูนสีเหลืองขึ้นมาคล้าย P.german hybrid2

Celebes

เฟินชนิดนี้โดดเด่นตรงที่ใบ shields front มีลายเส้นที่นูนเป็นทางยาวตามเส้นใบเห็นได้ชัดเจน มีขนสีขาวปกคลุม ใบกว้างตั้งตรง และหักงอลงมา ส่วนเว้าของใบไม่ลึก

Mr.john Roach นำมาจากเกาะแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกสถานที่ไว้

     

Fantatic Garden

Forgii

Island dela leunion


Japan hybrid

 

Alcicone ใบสั้น

Pumila

บ shields front เป็นมันตั้งตรง หักงอลงเล็กน้อย ปลายใบออกแฉกสั้นๆ อีกครั้งในช่วงสุดท้าย


 

 

 

Mauna loa

ใบ shields front สีเขียวค่อนข้างเป็นมัน เริ่มมีความกว้างตั้งแต่โคนเรื่อยมา แต่ปลายในที่แตกแฉกจะเล็กเรียว

Hilo

 

โปรดรอ

กั๊ปปี้


 

ziesenhene

 

 

Walrusii

 

 

Bifurcatum ผสม wilnckii

รอรูป

W-silverary

 

 

 
         

 

มรกตฮาวาย

 

แวนดี้

 

 

P.horn surpire

เป็นลูกผสมระหว่าง P.madagascariense กับ P.alcicorne แอฟริกันฟอร์ม ลักษณะใบกาบจะมีร้องลึกคล้าย P.madagascariense ใบชายเหมือนกับ P.alcicorne แอฟริกันฟอร์ม

Gee Gee

ลักษณะใบ shields front ตั้งตรง แผ่กว้างแบบ P.hilii เมื่อได้ฟอร์มที่แท้จริง ปลายใบออกแฉกเล็กและถี่ ที่ปลายใบเหมือนฟันเลื่อย

eractoforium

 

 

 

 

กลับหน้า 1