ชื่อไทย :

เฟินหนอนเขียว

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Polypodium formosanum
เป็นเฟินอิงอาศัย ไม่ทราบข้อมูลของถิ่นกำเนิด ลักษณะใบเป็นแบบ Pinnate กว้างประมาณ 10 ซ.ม. ก้านยาวประมาณ 5 ซ.ม. รวมยาวทั้งใบประมาณ 20 ซ.ม. ก้านใบสีดำ ใบสีเขียวอ่อน อับสปอร์เป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. เกิดเรียงเป็นแนวเป็นระเบียบตามเส้นใบด้านหลังที่เป็นสีดำ สปอร์เป็นสีเหลือง เหง้าเลื้อยสีเขียวเหลือบขาวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5-1 ซ.ม. มีจุดเกิดตามเหง้า