ชื่อไทย :

Polypodium แคระ

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

-
เป็นเฟินอิงอาศัย ไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดถึงถิ่นกำเนิด ลักษณะใบเหมือนเฟินเขากวางที่อยู่ในสกุล Polypodium แต่ใบจะเล็กกว่า และปลายใบแตกเป็นฝอยค่อนข้างละเอียด เหง้าเลื้อยสีเขียว ที่ปลายเหง้ามีขนสีน้ำตาลปกคลุม การปลูกเลี้ยงเฟินชนิดนี้ปลูกเลี้ยงเหมือนกับเฟินในสกุล Polypodium โดยใช้กาบมะพร้าวสับ หรือชายผ้าสีดา