ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Polypodium ptilorhizon

เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ตามป่าดงดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเฉียงเหนือของประเทศไทย ขึ้นตามต้นไม้ และโขดหินใต้ร่มเงา ลักษณะเหง้าเลื้อยสีเขียวอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุมเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3-0.5 ซ.ม. โคนก้านใบมีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบสีเขียวเหลือบขาว มีจุดสีแดง หรือน้ำตาลแก่ ความกว้างประมาณ 1 ม.ม. ลักษณะใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นรอยหยักตลอดทั้งใบ ก้านใบยาวได้ถึง 60 ซ.ม. ใบยาว 3-5 ซ.ม. กว้าง 0.5-1.0 ซ.ม. อับสปอร์เป็นจุดวงกลมกว้างประมาณ 1 ม.ม.