ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

Resurrection Fern

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Polypodium Polypodioides var michauxianum
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินในเขตหนาว ผมไม่ทราบว่าในภาคที่มีอากาศหนาวจะมีเฟินชนิดนี้อยู่หรือเปล่า แต่เฟินต้นนี้ได้มาจากประเทศเยอรมัน ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือหินที่มีความชื้น ลักษณะใบเป็นแบบใบประกอบ Pinnatifid อัปสปอร์เป็นวงกลมเกิดที่ใต้ใบเป็นแถวยาว เฟินชนิดนี้พักตัวในหน้าแล้ง