ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia angustata (swartz) ching
เป็นเฟินอิงอาศัย พบได้ตามป่าดงดิบชื้นทางชายแดนภาคใต้ของไทย ขึ้นอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้น เหง้าเลื้อยสีน้ำตาลไหม้ หรือสีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. มีขนสีขาวปกคลุม ใบเป็นแบบใบเดี่ยวก้านยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. ใบยาวประมาณ 5-15 ซ.ม. กว้าง 3-5 ซ.ม. ด้านหลังใบเป็นสีขาว ใบที่เกิดสปอร์จะมีลักษณะยาวเรียว อับสปอร์เกิดตั้งแต่ช่วงคอคอดกลางใบจนถึงปลายใบ อับสปอร์เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 ม.ม. สามารถปลูกเลี้ยงในบ้านเราได้ แต่ใบจะไม่มีความหนาเหมือนกับอยู่ในธรรมชาติ