ชื่อไทย :

เฟินชาไก่

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia stigmosa
เป็นเฟินอิงอาศัย ลักษณะเหมือนกับเฟินสองหน้าใบกลม และ ใบเล็กมาก พบได้ตามป่าดงดิบที่มีความชื้น โดยอาศัยอยู่ตามต้นไม้ หรือโขดหินที่มีความชื้นมีมอสปกคลุม โดยเฉพาะบริเวณใกล้ ๆ น้ำตก ลักษณะเหง้าเป็นเหง้าเลื้อยสีน้ำตาลแก่มีขนปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-5 ม.ม. ก้านใบยาว 10-20 ซ.ม. มีสีน้ำตาลอ่อนปกคลุมจนถึงใต้ใบ ใบของเฟินชนิดยาวเรียว ใบไม่หนาเหมือนกับชนิดใบกลม และใบเล็ก ใบด้านบนมีสีเขียว ด้านล่างของใบมีสีน้ำตาลอ่อน ถึงแก่คล้ายหนังสัตว์ สปอร์เกิดบริเวณกลางใบ ปลูกเลี้ยงไม่ยากนัก อาจให้เกาะตอไม้ หรือหินที่มีความชื้น ถ้าปลูกใส่กระถางใช้เครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับ หรือรากชายผ้าสีดาสับก็ได้ ระวังอย่าให้โดนแดดจัด