ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia eleagnifolia

เฟินชนิดนี้เป็นเฟินอิงอาศัย เกาะติดอยู่กับต้นไม้ในป่าทั่วไป พบได้ทั่วประเทศไทย เหง้าเป็นสีน้ำตาลทอง เส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 1-2 มม. เลื้อยไปตามต้นไม้ ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวหนามาก ใบยาว 5-10 ซ.ม. กลุ่มของอับสปอร์เกิดทางขอบปลายใบคล้ายรูปตัววี

เฟินขนิดนี้ถ้าพบใบบริเวณภาคเหนือจะมีใบที่ค่อนข้างกว้างมากว่าที่พบในที่อื่นๆ