ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia nummularifolia (Sw.) ching
เป็นเฟินอิงอาศัย ขึ้นตามต้นไม้ และโขดหินที่ชื้นมีมอสปกคลุม ส่วนใหญ่พบได้ตามภูเขาสูง ลักษณะเหง้าเลื้อยมีขนสีขาวปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ม.ม. ลักษณะใบกลมอวบน้ำมีขนสีน้ำตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ซ.ม. ใบที่เกิดสปอร์มีความยาวกว่าใบปกติ กว้างประมาณ 1 ซ.ม. ยาว 2-3 ซ.ม. สปอร์เกิดทั่วทั้งใบ และที่สปอร์มีขนสัน้ำตาลปกคลุม เฟินชนิดนี้ปลูกเลี้ยงได้ไม่อยากนัก แต่ต้องให้ความชื้นสูง เครื่องปลูกใช้กาบมะพร้าวสับ หรือชายผ้าสีดาก็ได้