ชื่อไทย :

-

ชื่อสามัญ :

-

ชื่อวิทยาศาสตร์ :

Pyrrosia floccigera
เป็นเฟินอิงอาศัยพบตามป่าดงดิบเขา หรือดิบชื้นที่เป็นภูเขาสูง ขึ้นในที่แสงรำไรตามต้นไม้ หรือหิน ที่ชื้นมีมอสปกคลุม ลักษณะเหง้าเลื้อยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. มีขนสีน้ำตาลปกคลุม ใบเป็นแบบ entire สีเขียวเข็มด้านหลังใบเป็นขนสีขาว ใบยาวประมาณ 5-10 ซ.ม. กว้าง 1-1.5 ซ.ม. อับสปอร์ เกิดเป็นวงลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ม.ม. เกิดไปเป็นระเบียบเต็มหลังใบจนเกือบถึงโคนใบ